ข้าวตัง ไรซ์เบอร์รี่

ราคาโดยประมาณ 35.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว
หมายเลขโทรศัพท์ : 0895476375
ที่อยู่ : ราชบุรี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว

คุณพัชรา  มะลิทอง

92/4 ม.1

ต.ลาดบัวขาว

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือ สั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ :089-547-6375

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
GMP

อย.

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาอาชีพแก่ชาวบ้านให้มีส่วนร่วมในสังคม โดยเน้นกิจกรรมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รู้ รัก สามัคคี เน้นการมีส่วนร่วม