เครื่องดื่มน้ำมัลเบอรี่ ขนาด 700 มล.

ราคาโดยประมาณ 45.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน
หมายเลขโทรศัพท์ : 0627916596
ที่อยู่ : แม่ฮ่องสอน

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน

คุณณิชทิพย์  มูลแก้ว

33/1 ม.3

ต.ผาบ่อง

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

จ.แม่ฮ่องสอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือ สั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ :062-791-6596

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
อย.

ฮาลาล

รายละเอียดเพิ่มเติม

เริ่มต้นจากการดำเนินการจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนผลิตไวน์จากผลผลิตการเกษตรที่ปลูกในหมู่บ้าน (ผลหม่อน)แต่เมื่อปี 2553

ได้เริ่มปรับเปลี่ยนเนื่องจากเห็นว่าการผลิตเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ จะราสุขภาพจึงเริ่มผลิตเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

โดยปราศจากแอลกอฮอล์ และมีการต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้แก่ แยมมัลเบอร์รี มัลเบอรี่จ๊าดจี๊ด และยังมีการแปรรูป

ผลผลิตการเกษตรอื่นๆของแม่ฮ่องสอนอีกเช่น เสาวรส ,ถั่วลิสง ฯลฯ