แจ่วบอง สมุนไพร

ราคาโดยประมาณ 69.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : โรงงานปลาร้าโกสุมฟาร์ม
หมายเลขโทรศัพท์ : 0817688723
ที่อยู่ : มหาสารคาม

โรงงานปลาร้าโกสุมฟาร์ม

คุณวีรคาอร  พึงโพธิ์เจริญพันธุ์

112 ม.8

ต.แก้งแก

อ.โกสุมพิสัย

จ.มหาสารคาม 44140

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-768-8723, 061-549-9265

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
อย.

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่กู้เงินมาเพื่อสร้างรายได้และจ้างแรงงานในชุมชน ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้า เช่น น้ำปลาร้า

ปลาร้าบองสมุนไพร  แจ่วบองสมุนไพร