กาแฟ4 in1 ถ้ำสิงห์โกลด์

ราคาโดยประมาณ 120.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0925813838
ที่อยู่ : ชุมพร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์

ณัฐธิดา คงแก้ว

18 ม. 1

ต.ถ้ำสิงห์

อ.เมืองชุมพร

จ.ชุมพร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือ สั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ :092-581-3838

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
OTOP

มผช

อย.

ฮาลาล

รายละเอียดเพิ่มเติม

กาแฟ 4 in 1 ถ้ำสิงห์โกลด์

โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิตบ้านถ้ำสิงห์ได้ประุชุมปรึกษาหารือกันว่าจะหาวิธีแนวทางที่จะสนับสนุน

กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนำเงินจึงได้้ข้อสรุปว่าจะแปรรูปผลผลิต