น้ำมังคุด พร้อมดื่ม

80.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0817366030
ที่อยู่ : จันทบุรี

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง

คุณวัฒนา  ผลาผล

3 ม.10

ต.คมบาง

อ.เมืองจันทบุรี

จ.จันทบุรี 22000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-736-6030

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
OTOP

มผช

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำมังคุด พร้อมดื่ม ขนาด 200 มล.