ผ้าฝ้าย ทอมือ

ราคาโดยประมาณ 250.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว
หมายเลขโทรศัพท์ : 0905548239
ที่อยู่ : สุโขทัย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว

434 ม.2

ต.หาดเสี้ยว

อ.ศรีสัชนาลัย

จ.สุโขทัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ : 090-554-8239

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผ้าฝ้าย ทอมือ บ้านหาดเสี้ยว