เมล็ดกาแฟคั่ว อาราบิก้า 100% ขนาด 250 กรัม ตรา ลองเลย

ราคาโดยประมาณ 200.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : วิสาหกิจชุมชนลองเลย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0870574995
ที่อยู่ : เลย

เมล็ดกาแฟคั่ว อาราบิก้า 100% ตรา ลองเลย

รายละเอียดเพิ่มเติม

กาแฟ ลองเลย  หอมละมุน รสกาแฟ