พืชผัก/ผลไม้ ไร่สกุณา

ราคาโดยประมาณ 50.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : ไร่สกุณา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0890642374
ที่อยู่ : สระบุรี

ไร่สกุณา

คุณจุลพล   จิตรีโภชน์

52 ม.7

ต.มวกเหล็ก

อ.มวกเหล็ก

จ.สระบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ :089-064-2374

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

พืชผัก/ผลไม้  จากไร่สกุณา