ผ้าฝ้าย ชุมชนบ้านภู

ราคาโดยประมาณ 150.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย :
หมายเลขโทรศัพท์ : 0952123612
ที่อยู่ :

คุณวีรนุช   ผิวขำ

74 ม.1

ต. บ้านเป้า

อ. หนองสูง

จ. มุกดาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  หรือ สั่งซื้อสินค้า

หมายเลขโทรศัพท์ :095-212-3612

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผ้าทอ