ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ @จ.ศรีสะเกษ

สกต.ศรีสะเกษ ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟที่ผ่านโครงการวิจัย ธ.ก.ส.
ช่องท่องการติดต่อ  FB  : Durian Lava Sisaket

รายละเอียด

เปิดจองทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เกรดพรีเมี่ยม  (DurianLavaSisaket-Premium Grade)
👬🏻สกต.ศรีสะเกษ ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟที่ผ่านโครงการวิจัย ธ.ก.ส.
🏆คัดเลือกทุเรียนคุณภาพได้รับมาตรฐานระบบการผลิตที่ถูกต้องในฟาร์ม (Good Agricultural Practice : GAP) และมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI)
🛎 สั่งจองได้ทาง inbox เท่านั้น
🚚 ราคานี้รวมค่าขนส่งแล้วค่ะ
🌳 ตัดสดจากสวน ทยอยส่งตามความสุกของผลทุเรียน