ข้าวหอมมะลิ จากดินภูเขาไฟ @จ.บุรีรัมย์

มีจำหน่ายราคาส่ง  จำนวน 30 ตัน

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต. บุรีรัมย์ จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-690-255 ,08-1966-1006
Facebook :  สกต. บุรีรัมย์ จำกัด
ID Line : AMC.BR
E-Mail :  –
ที่อยู่ : 127 หมู่ 10, ถนนบุรีรัมย์-นางรอง, ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง
         จังหวัดบุรีรัมย์, 31000

รายละเอียด

                สนใจสินค้า
จาก เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว จาก ดินภูเขาไฟบุรีรัมย์
ผู้ผลิตพึงพอใจ ผู้บริโภคปลอดภัย
ข้าวหอมมะลิ จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต. บุรีรัมย์ จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-690-255 ,08-1966-1006
Facebook :  สกต. บุรีรัมย์ จำกัด
ID Line : AMC.BR
E-Mail :  –
ที่อยู่ : 127 หมู่ 10, ถนนบุรีรัมย์-นางรอง, ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง
         จังหวัดบุรีรัมย์, 31000