เครื่องดื่มธัญญาหาร ผสมโกโก้ แบบแพคประหยัด

ราคาโดยประมาณ 125.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 025273099
ที่อยู่ :

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

43 ซ.รัตนาธิเบศร์ 19

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เบอร์ไทร 02-527-3099, 02-526-8459

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซองเดอร์คัดสรรวัตถุดิบที่เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษจากสมาชิกชุมชนในเครือข่าย

ไปจนถึงกระบวนการผลิต  ไม่ใส่สารปรุงแต่งรสชาติ และกลิ่น ทั้งยังไม่ใส่วัตถุกันเสีย ในราคาที่เที่ยงธรรม

15 ซอง 450 กรัม

ส่วนตัว: เครื่องดื่มธัญญาหาร ผสมวนิลา แบบกล่อง

ราคาโดยประมาณ

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย :
หมายเลขโทรศัพท์ : 025273099
ที่อยู่ :

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

43 ซ.รัตนาธิเบศร์ 19 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000

เบอร์ไทร 0-2527-3099, 0-2526-8459 แฟกซ์ 0-2527-8847

Facebook : Xongdur

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซองเดอร์คัดสรรวัตถุดิบที่เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษจากสมาชิกชุมชนในเครือข่าย

ไปจนถึงกระบวนการผลิต  ไม่ใส่สารปรุงแต่งรสชาติ และกลิ่น ทั้งยังไม่ใส่วัตถุกันเสีย ในราคาที่เที่ยงธรรม

10 ซอง 300 กรัม

เครื่องดื่มธัญญาหาร ผสมโกโก้ แบบกล่อง

ราคาโดยประมาณ 85.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 025273099
ที่อยู่ :

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

43 ซ.รัตนาธิเบศร์ 19

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เบอร์ไทร 02-527-3099, 02-526-8459

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซองเดอร์คัดสรรวัตถุดิบที่เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษจากสมาชิกชุมชนในเครือข่าย

ไปจนถึงกระบวนการผลิต  ไม่ใส่สารปรุงแต่งรสชาติ และกลิ่น ทั้งยังไม่ใส่วัตถุกันเสีย ในราคาที่เที่ยงธรรม

10 ซอง 300 กรัม

เครื่องดื่มธัญญาหาร ผสมงาดำหวานน้อย แบบกล่อง

ราคาโดยประมาณ 85.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 025273099
ที่อยู่ :

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

43 ซ.รัตนาธิเบศร์ 19

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เบอร์ไทร 02-527-3099, 02-526-8459

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซองเดอร์คัดสรรวัตถุดิบที่เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษจากสมาชิกชุมชนในเครือข่าย

ไปจนถึงกระบวนการผลิต  ไม่ใส่สารปรุงแต่งรสชาติ และกลิ่น ทั้งยังไม่ใส่วัตถุกันเสีย ในราคาที่เที่ยงธรรม

10 ซอง 250 กรัม

เครื่องดื่มธัญญาหาร ผสมวนิลา แบบแพค

ราคาโดยประมาณ 45.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 025273099
ที่อยู่ :

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

43 ซ.รัตนาธิเบศร์ 19

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เบอร์ไทร 02-527-3099, 02-526-8459

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซองเดอร์คัดสรรวัตถุดิบที่เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษจากสมาชิกชุมชนในเครือข่าย

ไปจนถึงกระบวนการผลิต  ไม่ใส่สารปรุงแต่งรสชาติ และกลิ่น ทั้งยังไม่ใส่วัตถุกันเสีย ในราคาที่เที่ยงธรรม

5 ซอง 150 กรัม

เครื่องดื่มธัญญาหาร ผสมงาดำหวานน้อย แบบแพค

ราคาโดยประมาณ 45.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 025273099
ที่อยู่ :

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

43 ซ.รัตนาธิเบศร์ 19

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เบอร์ไทร 02-527-3099, 02-526-8459

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซองเดอร์คัดสรรวัตถุดิบที่เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษจากสมาชิกชุมชนในเครือข่าย

ไปจนถึงกระบวนการผลิต  ไม่ใส่สารปรุงแต่งรสชาติ และกลิ่น ทั้งยังไม่ใส่วัตถุกันเสีย ในราคาที่เที่ยงธรรม

5 ซอง 125 กรัม

เครื่องดื่มธัญญาหาร ผสมโกโก้ แบบแพค

ราคาโดยประมาณ 45.00฿

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 025273099
ที่อยู่ :

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

43 ซ.รัตนาธิเบศร์ 19

ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เบอร์ไทร 02-527-3099, 02-526-8459

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซองเดอร์คัดสรรวัตถุดิบที่เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษจากสมาชิกชุมชนในเครือข่าย

ไปจนถึงกระบวนการผลิต  ไม่ใส่สารปรุงแต่งรสชาติ และกลิ่น ทั้งยังไม่ใส่วัตถุกันเสีย ในราคาที่เที่ยงธรรม

5 ซอง 150 กรัม