ชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ @จ.บุรีรัมย์

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต. บุรีรัมย์ จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-690-255 ,08-1966-1006
Facebook :  สกต. บุรีรัมย์ จำกัด
ID Line : AMC.BR
E-Mail :  –
ที่อยู่ : 127 หมู่ 10, ถนนบุรีรัมย์-นางรอง, ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง
         จังหวัดบุรีรัมย์, 31000

รายละเอียด

ชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ มีหลากหลานรูปแบบให้เลือกเพื่อส่องมอบความสุข
สนับสนุนสินค้าเกษตรกร ชุมชน 

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต. บุรีรัมย์ จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-690-255 ,08-1966-1006
Facebook :  สกต. บุรีรัมย์ จำกัด
ID Line : AMC.BR
E-Mail :  –
ที่อยู่ : 127 หมู่ 10, ถนนบุรีรัมย์-นางรอง, ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง
         จังหวัดบุรีรัมย์, 31000