[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566 BAAC Farmers Market ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจจะขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึง 19 พฤศจิกายน 2565 สมัคร :https://forms.gle/ePpkim8DN3QFG8oL7 ดูคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม :https://dbd.go.th/download/article/article_20220926153145.pdf

Loading

Avatar

Zeal

March 31, 2023