[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566

BAAC Farmers Market ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจจะขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์
เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566

ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึง 19 พฤศจิกายน 2565

สมัคร :
https://forms.gle/ePpkim8DN3QFG8oL7

ดูคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม :
https://dbd.go.th/download/article/article_20220926153145.pdf

Loading